cognotech


اولین رویداد سرمایه گذاری خطر پذیر در حوزه استارتاپ های علوم شناختی

اولین رویداد سرمایه گذاری خطر پذیر در حوزه استارتاپ های علوم شناختی

برای اولین بار در حوزه علوم شناختی ۶ استارتاپ در حوزه علوم شناختی طرح های خود را به سرمایه گذاران خطر پذیر ارائه می دهند. در این رویداد استارتاپ های برگزیده چالش “سرمایه شناختی و طراحی بازی” و استارتاپ های مستقر در شتابدهنده شناختی COGNOTECH نیز حضور خواهند داشت. استارتاپ های حاضر در این رویداد عبارتند از: فکرونه: ایجاد بستری برای تبدیل رویا به واقعیت کودکان و نوجوانان ریاضی ستاره: پکیج بازی بر اساس قواعد ریاضی سیس نینی: ارائه اطلاعات قبل،هنگام و بعد بارداری، بازی و سرگرمی ،تحلیل نقاشی کودکان و… اسم شب:یک...

ادامه مطلب

باز کردن چالش
چالش “توسعه فناوری، محصولات و خدمات شناختی سالمندان”اطلاعات بیشتر
Top