cognotech


برگزیدگان چالش سخنرانی های علمی-ترویجی در علوم شناختی COGTALK2 مشخص شد

برگزیدگان چالش سخنرانی های علمی-ترویجی در علوم شناختی COGTALK2 مشخص شد

برگزیدگان دومین چالش سخنرانی های علمی ترویجی COG-TALK2 که توسط گروه علمی سیناپس با همکاری شتاب دهنده شناختی COGNOTECH،کلینیک مغز و شناخت و حمایت ستاد توسعه علوم فناوری های شناختی کارشناسان برگزار شد مشخص شد. نفرات برتر پایان نامه و پژوهش های انجام شده در حوزه علوم شناختی: سپیده رشیدیان فر راضیه سادات احمدی زهرا میرچی نفرات برتر محور علوم شناختی بدون مرز (دانشجویی): زهرا سادات حمیدین فاطمه گلابچی آرشام رفیعی نژاد نفرات شایسته تقدیر: عطیه ایلانلو سارا جوانمردی امیرمحمد شرفی نگار عرب پور ایوب نادری دانیال نژاد معصوم عرفان نقوی نفرات برتر محور...

ادامه مطلب

باز کردن چالش
چالش “توسعه فناوری، محصولات و خدمات شناختی سالمندان”اطلاعات بیشتر
Top