cognotech


وقتی هوش مصنوعی دست به قلم می برد!

وقتی هوش مصنوعی دست به قلم می برد!

وقتی هوش مصنوعی دست به قلم می برد! نگارش مقاله ای توسط هوش مصنوعی به سفارش گاردین : من اینجا هستم تا زندگیتان را بهتر کنم این مقاله توسط مدل پردازش GPT-3  نوشته شده است. GPT-3 یک تولیدکننده زبان OpenAI است که می‌تواند با استفاده از یادگیری ماشین جملات و متن‌های کوتاه را دریافت کرده و مقالات بلند نزدیک به زبان انسان تولید کند. برای سفارش این مقاله از GPT-3 خواسته شده که متن کوتاهی در حدود ۵۰۰ کلمه با تمرکز بر روی این موضوع که چرا انسان‌ها نباید از هوش مصنوعی بترسند...

ادامه مطلب

باز کردن چالش
چالش “توسعه فناوری، محصولات و خدمات شناختی سالمندان”اطلاعات بیشتر
Top