cognotech


شتاب دهنده شناختی COGNOTECH با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افتتاح شد.

شتاب دهنده شناختی COGNOTECH با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افتتاح شد.

شتاب دهنده شناختی COGNOTECH با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ افتتاح شد. این شتاب دهنده که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و معاونت علمی و فناوری راه اندازی شده است، تلاش می‌کند تا با گردهم آوردن افراد مشتاق و فعال اکوسیستم بتواند با نگاه علوم شناختی به مسائل روز پاسخ دهد و محصولاتی نوآورانه ارائه کند.این مجموعه محل تلاقی علوم مختلف و متنوع جهت رسیدن به محصولاتی است که می توانند گوشه ای از مسائل دنیای پیچیده ی مغز انسان را حل کنند...

ادامه مطلب

باز کردن چالش
چالش سرمایه شناختی و طراحی بازیآغاز فرآیند پیش‌شتابدهی
Top