cognotech


سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) برای اولین بار یک بازی شناختی را برای استفاده درمانی تایید کرد

سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) برای اولین بار یک بازی شناختی را برای استفاده درمانی تایید کرد

خبر خوب برای توسعه دهندگان بازی های شناختی: برای اولین بار سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) یک بازی ویدیویی را برای استفاده درمانی تایید کرد. این بازی که با اسم EndeavorRx از سوی شرکت Akili منتشر شده است با هدف کمک به کودکان دارای اختلال ADHD توسعه یافته است. تصمیم مهم سازمان غذا و داروی آمریکا بعد از 7 سال مطالعه بر روی 600 کودک بین 8 تا 12 سال دارای اختلال ADHD انجام شد و اکنون به پزشکان اجازه می دهد این بازی شناختی را به عنوان یک ابزار درمانی معرفی و...

ادامه مطلب

باز کردن چالش
چالش “توسعه فناوری، محصولات و خدمات شناختی سالمندان”ثبت نام در چالش
Top