شرایط اولیه و لازم برای تکمیل فرم ثبت طرح جهت پذیرش در شتاب دهنده COGNOTECH:‌

۱_ داشتن ایده ی اولیه و تیم متشکل از حداقل دو نفر ( از شرکای اصلی ) الزامی است.
۲_ اولویت با پذیرش طرح هایی است که به نیازهای روز پاسخ داده و قابلیت تجاری سازی داشته باشد.
۳_ داشتن محصول اولیه یا مدل کسب و کار جهت پذیرش در شتاب دهنده الزامی است.
۴_ اولویت پذیرش با تیم هایی است که امکان حضور حداقل ۳۰ ساعت در هفته در شتاب دهنده را داشته باشند.

poster-a-724x1024
در حال بارگیری
باز کردن چالش
چالش “توسعه فناوری، محصولات و خدمات شناختی ویژه کودکان با اختلالات عصب رشدی​”ثبت طرح و اطلاعات بیشتر
Top