ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی از استارتاپ ها و شرکت های خلاق و فن آور شناختی حمایت می کند

ستاد توسعه علوم وفن آوری های شناختی درچارچوب سیاست‌ها وراهبردهای مصوب، در فراخوانی از استارتاپ ها و شرکت های خلاق و فن آور شناختی برای تولید و توسعه محصولات و خدمات خلاق و نوآور شناختی در راستای اولویت‌های تعیین شده توسط این ستاد، حمایت می کند.

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در این فراخوان تاکید کرده است از استارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق و فن آوری حمایت خواهد شد که دارای ایده نوآورانه و مسئله ‌محور در زمینه علوم و فن آوری‌های شناختی، تیم کامل و مدل کسب و کار بوده و نیازمند سرمایه در مراحل اولیه باشند.

براساس آیین نامه این فراخوان، گروه های فعال در این زمینه باید متشکل از حداقل 3 نفر شامل عضو فنی، شناختی و کسب و کار بوده و بر روی ایده، محصول یا خدمات متمرکز بر علوم و فن آوری شناختی و در چارچوب اولویت‌های ستاد متمرکز باشد.

در این فراخوان، استارتاپ ها باید عضو یک شتابدهنده/مرکز رشد بوده و دارای قرار داد مکتوب باشند و حداقل مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از طریق شتاب دهنده/ مرکز رشد برای تولید محصول، سرمایه گذاری اولیه غیر شتابدهی انجام شده باشد.

حمایت ازاستارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق و فن آور شناختی شامل حمایت از خدمات پیش‌شتابدهی، شتابدهی، سرمایه مرحله بذرمایه، تسهیل جذب سرمایه گذاری، حمایت در قالب یارانه فروش و حمایت جهت اخذ مجوز و استانداردهای لازم خواهد بود.

در برنامه حمایت از استارتاپ ها و شرکت های خلاق و فن آور در علوم شناختی ،طرح‌ها بر اساس فراخوان عمومی ستاد دریافت و پس از ارزیابی و تایید اولیه توسط داوران ستاد، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

متقاضیان می توانند با مطالعه فایل آیین نامه  پیوست ، از تاریخ 11 تا 17 اسفند از طریق research@cogc.ir طرح خود را ثبت نمایند.

لینک خبر در سایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    Top