لزوم توجه بازی سازان به کارکردهای اجرایی مغز در طراحی بازی

مستندات مربوط به لزوم توجه بازی سازان به کارکردهای اجرایی مغز در چالش”سرمایه شناختی و طراحی بازی” از سوی کارگروه پرورش شناختی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی منتشر شد و از طریق این فایل PDF قابل دریافت است. این چالش که رویدادی استارتاپی با رویکرد معرفی و ارتقاء توانمندی های شناختی می باشد، با همکاری ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و شتابدهنده ی شناختی COGNOTECH در حال برگزاری است و یکی از جنبه های اصلی آن در نظر گرفتن مباحث مربوط به عملکردهای اجرایی مغز و لزوم توجه بازی سازان به این کارکردها است.

 

دانلود فایل

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    Top