مراکز دانشگاهی و شرکت های طراحی بازی درچالش “سرمایه شناختی و طراحی بازی” ، حدود 50 طرح ارائه کردند

مراکز دانشگاهی و شرکت های طراحی بازی درچالش “سرمایه شناختی و طراحی بازی” ، حدود ٥٠ طرح ارائه کردند.

در چالش “سرمایه شناختی و طراحی بازی” که از سوی شتاب دهنده شناختی و با حمایت ستاد توسعه علوم و فن‌آوری های شناختی برگزار می شود، مراکز دانشگاهی و شرکت های طراحی بازی از ١٠ استان کشور ، حدود ٥٠ طرح را برای ارزیابی و بررسی ارائه کردند.

از مجموع حدود ٥٠ پروپوزال دریافت شده ، تعداد ٣٠ ایده پیشنهادی به بازی های دیجیتال اختصاص دارد و ٩ طرح پیشنهادی نیز حوزه بازی های فیزیکی و قلم کاغذی و ١٠ طرح نیز بطور مشترک در هر دو زمینه‌ی بازی های دیجیتال و فیزیکی و قلم و کاغذی را در بر می گیرد.در طرح ها و ایده های پیشنهادی از سوی این مراکز در این چالش ، طیف کودکان و نوجوانان بیشترین گروه هدف را در طراحی بازی تشکیل می دهند.طرح های پیشنهادی مراکز دانشگاهی و شرکت های طراحی بازی در این چالش با حضور داوران و متخصصان حوزه های علوم شناختی درحال بررسی و ارزیابی است.

در این چالش ، شناختی بودن طرح و حضور حداقل یک متخصص از حوزه‌ی علوم شناختی در تیم از معیارهای مهم ورود تیم ها به مرحله‌ی بعد می باشد.تیم های برگزیده (حداکثر ۲۰ تیم) از تاریخ ۱۰ اسفند ماه وارد مرحله‌ی پیش شتاب دهی شده و این زمان تا ۳۰ فروردین ماه ١٣٩٩ ادامه خواهد داشت.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    Top