بیش از 330 میلیون تومان جایزه ی نقدی و سوبسید فروش به برندگان چالش “سرمایه ی شناختی و طراحی بازی” اختصاص می یابد.

بیش از 330 میلیون تومان جایزه ی نقدی و سوبسید فروش به برندگان چالش “سرمایه ی شناختی و طراحی بازی” اختصاص می یابد.

مهلت شرکت در چالش سرمایه شناختی و طراحی بازی تا تاریخ 20 بهمن ماه 1398 تمدید شد

اطلاعات بیشتر و ثبت نام :
 https://cognotech.ir/challenge

???? جوایز:

❇️ حمایت از 5 تیم برگزیده شامل جوایز نقدی
????تیم اول مبلغ 6 میلیون تومان، تیم دوم و سوم هرکدام 3 میلیون تومان، تیم چهارم و پنجم هر کدام 2 میلیون تومان
????اختصاص سوبسید فروش تا سقف 60 میلیون تومان به هر تیم (جمعا تا سقف 300 میلیون تومان) در بازه یکساله از زمان اعلام نتایج به ازای
????% 80 قیمت فروش برای تیم اول،
????60% قیمت فروش برای تیم دوم و سوم،
????40% قیمت فروش برای تیم های چهارم و پنجم

❇️ امکان ورود تیم های منتخب به دوره ی پیش شتابدهی شامل
????آموزش (کارگاه های آموزشی حوزه ی شناختی، کار تیمی و کسب و کار)
????فضای کار اشتراکی در شتابدهنده ی شناختی
????منتورشیپ و مربی گری

❇️ هزینه ی بررسی اثربخشی شناختی محصول توسط تیم علمی مورد تایید ، تا سقف 15 میلیون تومان، از طرف ستاد پرداخت خواهد شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    Top