اسکرول کنید پایین

مادامی که معمای مغز انسان حل نشده است
جهان که بازتابی از مغز انسان است
نیز یک معما خواهد ماند.

سانتیاگو رامون کاخال – برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی
Top