London

کمپانی BrainPower با تولید عینک و اپلیکیشن های موبایل توانسته است محصولاتی را عرضه کند که در آن افراد طیف اتیسم می توانند در یک بازی جهت تشخیص حالت های چهره قرار گیرند و یا در نوع دیگری از بازی با شخصیت های بازی ارتباط چشمی برقرار کنند.

تکنولوژی عینک های کامپیوتری برای کودکان طیف اتیسم

Top